مزایای یادگیری موسیقی

 

مهارتهاي ذهني و پيشرفت تحصيلي
یادگيري در
بهترین آموزشگاه موسیقی تهران به شما كمك ميكند تا مهارت شنوايي خود را تقويت كنيد. تقويت اين مهارت باعث افزايش سرعت پيشرفت در يادگيري و تحصيل و همچنين تعاملات اجتماعي شما خواهد شد. يادگيري موسيقي در كنار دروس مدرسه فرزندمان باعث افزايش سرعت يادگيري درسهايي مانند رياضي، فيزيك و ... ميشود و همچنين با افزايش مهارتهاي شخصيتي مانند افزايش صبر و تحمل، كار گروهي و مهارتهايي از اين دست، ميتوانيم رشد شخصيتي صحيحي را از فرزندمان انتظار داشته باشيم .
با يادگيري موسيقي و مطالبي همچون ريتم، گام و تمرين روزانه اين مباحث، كودك مهارتهاي ذهني همچون تشخيص الگوهاي مشابه، تقسيم پذيري و تكرار اين الگوها را ميآموزد. اين مساله تاثير بسيار زيادي در افزايش مهارت يادگيري رياضيات در كودك خواهد داشت
.


افزايش مهارتهاي فيزيكي 

يادگيري و نواختن ساز كمك بسيار زيادي به افزايش مهارت فيزيكي و ارتباط هرچه بيشتر ذهن و كنترل بدن ميشود.در آموزشگاه موسیقی غرب تهران  زماني كه ما به نواختن ساز خود با توجه كامل و تمركز ميپردازيم، مغز ما در حال تمرين براي ايجاد روابطي جديد با عضلات، مفاصل و نحوه كنترل آنها است. با گذشت زمان ضمن افزايش قدرت تمركز، متوجه خواهيد شد كه در انجام برخي فعاليتها بهتر از ساير افراد عمل ميكنيد. افزايش سرعت عمل، دقت بالا و سهولت در انجام فعاليتها بخشي از تاثيراتي است كه يادگيري موسيقي بر ذهن ما خواهد داشت.


افزايش مهارتهاي اجتماع

شركت در آموزشگاه موسیقی در صادقیه كلاسها گروهي و همنوازي باعث ايجاد ارتباط بيشتر گروه همسالان و افزايش مهارتهاي كار گروهي ميشود. در صورتي كه يكي از افراد گروه با سرعت بيشتري يا صدايي قويتر نسبت به سايرين بنوازند، بايد سعي كند خود را با سايرين تطبيق دهد تا به هدف مشتري كه گروه نوازندگان انتظار دارند دست يابد. هر نوازنده به عنوان مجري ساز خود وظيفهاي بر عهده دارد كه بايد آن را به خوبي انجام دهد تا اركستر به عنوان يك مجموعه به نتيجه مطلوبي برسد. اين فعاليت گروهي علاوه بر لذت بخش بودن براي تمام اعضا، تمرين بسيار خوبي براي افزايش مهارت كار گروهي است
 

افزايش اعتماد به نفس

یادگيري آموزش پیانو موسيقي و نواختن آن در برابر گروه همسالان و ارائه مهارتي منحصر به فرد و همچنين مواجهه با انتقادات و پذيرفتن آنها و تلاش براي رفع اشكالات، تاثير شگفت انگيزي در افزايش اعتماد به نفس هر نوازندهاي خواهد داشت. مهارت نواختن در برابر ديگران به راحتي ميتواند تبديل به مهارت سخنراني و شركت در مباحث گروهي شود و با افزايش هرچه بيشتر مهارت موسيقي، كودك تبديل به فردي با مهارتي منحصر به فرد در گروه همسالان خود ميشود و اين امر ميتواند تاثير زيادي در افزايش اعتماد به نفس او داشته باشد