الگوریتم کبوتر گوگل الگوریتمی است که نتایج محلی را برای جستجوهای محلی نشان می دهد.یعنی اولویت نمایش برای عبارت هایی که در آن نام شهری به کار رفته با سایت های محلی است البته با در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر.برای مثال وقتی خدماتی در شهری مشخص را تایپ می کنید وب سایت هایی که آن خدمات را در شهر مورد نظر انجام می دهند بالاتر از دیگر وب سایت ها قرار می گیرند بنابراین توجه الگوریتم کبوتر به شهر جستجو کننده ها و شهر وب سایت هاست و این الگوریتم به مراکز شهرها تمرکز دارد  و احتمال دارد در آینده شهرهای کوچک و حتی خیابان ها را نیز در بر گیرد.

این الگوریتم در سال 93 اجرا و تنها در ایالت متحده آمریکا در نمایش نتایج موثر بود و پس از چند ماه در چند کشور دیگر گسترش یافت.

این الگوریتم برند های بزرگ را که تجارت محلی نیستند و فعالیت آن ها به صورت سراسری است  را نیز در سئو سایت  دچار افت رتبه کرد.برای مثال تجارتی که در شهرهای مختلف نمایندگی دارد با جستجوی محلی  به عقب رانده می شود و تجارت های کوچک  به جای سایت های قوی در بالای نتایج قرار می گیرند و دارای سئو سایت بهتری هستند.    

همچنین با جستجوی کاربر برای سایت محلی اگر برند های بزرگ نمایش داده شوند و کاربر به هدف خود در آن سایت نرسد مشتری نخواهد و به همین دلیل ممکن  است الگوریتم کبوتر ترافیک کمتری برای سایت های بزرگ یا سایت های محلی داشته باشد  اما نرخ تبدیل کاربر به مشتری را افزایش داده و ترافیک را هدفمند تر می کند و سئو سایت را بهبود می بخشد.         

البته این الگوریتم به دلیل نوپا بودن خطاهای زیادی دارد و  بسیاری از تجارت های محلی را  نیز دچار افت رتبه کرده است.الگوریتم کبوتر نیاز به درک موقعیت شهرها و سایت ها و نوع عبارت ها دارد و هنوز در ایران به کار نرفته است و تغییرات جستجوی محلی که در نتایج فارسی شاهد آن بودیم با توجه به ip جستجوکننده است.که البته قبل از الگوریتم کبوتر گوگل به ip جستجوکننده حساس بوده و اکنون نیز هست.

نمی توان گفت همیشه نمایش محلی به الگوریتم کبوتر ربط دارد.وقتی در عنوان سایتت اسم شهری به کار رفته باشد و در محتوای سایت اسم شهر به کار رفته باشد رتبه خوبی در گوگل خواهد گرفت و در سئو سایت تاثیر دارد.

 

نکاتی که باید با توجه به الگوریتم کبوتر در سئو سایت رعایت کنیم:

1- صفحات مرتبط برای هر شهر ایجاد کنید.

اگر نمایندگی در همه شهرها دارید بهتر است صفحه ای با عنوان  مرتبط  برای هر شهر داشته باشید و در محتوایی درباره محل فیزیکی خدمات داشته باشید.

2- اطلاعات محلی را به صورت هوشمندانه و غیر اسپم ارائه دهید.

اگر تجارت شما سراسری است و در شهرها نمایندگی ندارید بهتر است درباره  نحوه خدمات و نحوه همکاری و چگونگی سرویس های پستی در سایتتان بپردازید و با این کار اعتماد کاری را افزایش داده و  نرخ تبدیل کاربر به مشتری را افزایش دهید و سئو سایت خود را بهتر کنید.

3- از زیاده روی و تولید محتوای اسپم مرتبط با شهر خودداری کنید.

در صورتی که خدمات شما شهری نیست نباید درباره شهرهای مختلف صفحات مختلف ایجاد کرد زیرا این کار موجب دفع بازدید کننده می شود و برای سئو سایت مضر است و این کار حتی اگر ضرر نداشته باشد کار بیهوده ای است.

 

منبع: سئو سایت